Click here for English English
The Food Office

In de zorgsector moeten voorzieningen in eten en drinken vanzelfsprekend bijdragen aan het herstel van patiënten. Tegelijkertijd gelden ook hier de wetten van ‘gezond’, ‘duurzaam’ en ‘betaalbaar’, net zoals in een reguliere werkomgeving. The Food Office bundelt voor de zorg haar kennis van beide werelden.

JOUW ORGANISATIE, JOUW WENSEN

Onze opdrachtgevers in bedrijven én zorgorganisaties worstelen vaak met de vraag hoe ze een restauratieve dienst inrichten of aanbesteden. Dat is verre van simpel want ga maar na: over smaak valt te twisten en hoe meer meningen, des te ingewikkelder het wordt. Plots komen allerlei kwesties om de hoek kijken: wat zijn de kosten van de catering en vending? Hoe duurzaam willen we het hebben? Hoe moeten de restauratieve voorzieningen gaan bijdragen aan de vitaliteit? Gaan we lokale ondernemers bij onze dienst betrekken en willen we een uniform aanbod presenteren of – in geval van een diverse doelgroep – toch maatwerk? En als de wensen dan eenmaal geformuleerd zijn: wat vragen wij nu precies aan de markt zodat we daadwerkelijk krijgen wat wij willen?

INZICHT IN KANSEN EN RISICO’S

The Food Office adviseert en ondersteunt je hierin. We zijn op de hoogte van trends en ontwikkelingen, kennen de markt én de leveranciers en maken de mogelijkheden, kansen en risico’s voor je inzichtelijk. Zodat jij voor jouw organisatie de juiste keuzes kunt maken.

SPEELVELD VAN DE ZORG

De vraagstukken in de zorg vertonen grote overeenkomsten met die van een reguliere werkomgeving. Het perspectief van waaruit ze beantwoord moeten worden, is echter anders vanwege deze aspecten:

  • de beschikbare budgetten
  • de stevige druk op de kosten
  • de focus op de patiënt (vitale patiënten herstellen sneller, cliënten kijken uit naar hun dagelijkse eetmomenten)
  • een veelheid aan belanghebbenden: besturen, artsen, verpleegkundigen en cliëntraden.

GRENSVERLEGGENDE OPLOSSINGEN

The Food Office begrijpt dit speelveld. We houden in onze adviezen en ondersteuning de verschillende belangen op ons netvlies evenals de focus op de patiënt. Onze kracht is, dat we hierbij oplossingen toepassen uit reguliere werkomgevingen, zoals het benoemen van commerciële kansen voor jouw organisatie. Dat is voor de zorgsector soms nieuw en misschien erg onwennig. Dat weerhoudt ons er niet van om je – tactvol – bekend te maken met zulke opties. Omdat we weten dat zulke grensverleggende oplossingen in je restauratieve dienstverlening jouw organisatie veel kunnen opleveren.