Click here for English English
The Food Office

Geluk en gezondheid hangen sterk samen. Van de mensen met een zeer goede gezondheid noemt 94% zich gelukkig. Van de mensen die hun gezondheid als slecht beoordelen, voelt maar 58% zich gelukkig.
Tijd voor vitaliteit!

GEZOND = GELUKKIG

In 1990 had ongeveer een op de drie volwassen Nederlanders overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht gestegen tot bijna de helft van alle volwassenen (49,3%). Overgewicht heeft maatschappelijke en economische gevolgen. En het vergroot de maatschappelijke kosten. Denk hierbij aan kosten als gevolg van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Een goede gezondheid is dus goed voor de portemonnee. Daarnaast maakt een goede gezondheid ons simpelweg gelukkiger. Tijd om in actie te komen dus, samen met The Food Office.

VITALITEIT HEEFT DE TOEKOMST

The Food Office helpt de vitaliteit bevorderen van medewerkers en patiënten in bedrijven en zorgorganisaties. Dit doen we door onze opdrachtgevers heldere keuzes te geven in de faciliteiten voor eten, drinken en bewegen. We adviseren in de keuzes die de markt biedt, hoe deze je organisatievisie en -missie kunnen ondersteunen en welke kosten eraan verbonden zijn op de korte en lange termijn. Want vitaliteit heeft alles te maken met de toekomst: een gezonde omgeving verbetert de kwaliteit van leven van mensen én is goed voor de prestaties en de cultuur van een organisatie.