Click here for English English
The Food Office

"De studenten luisteren graag naar de inspirerende colleges
van The Food Office."

Hoorcollege

In de maand mei heeft The Food Office een aantal colleges verzorgd voor de derdejaars studenten van de opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool. Het thema van het hoorcollege op maandag 14 mei was ‘Food Service Design’. Aan bod kwamen onder andere de mogelijke inrichting van een food concept en de factoren om een food concept duurzaam succesvol te maken: iets wat soms voelt als een 'mission impossible'. Tijdens het college is er een link gelegd tussen de literatuur, voorbeelden uit de praktijk en onze kennis en ervaring. Voldoende stof voor de studenten om de opdracht van het blok invulling te kunnen geven.

Werkcolleges

Ook heeft The Food Office in de maand mei een aantal interactieve werkcolleges verzorgd. Tijdens deze werkcolleges hebben de studenten de kennis die met hen gedeeld was tijdens het hoorcollege in de praktijk gebracht. The Food Office had drie casussen voorbereid, gebaseerd op opdrachten uit de praktijk. Tijdens de introductie van de werkcolleges zijn deze opdrachten toegelicht: wat was de situatie en wat was de opdracht? Vervolgens zijn de studenten als professionals in spé met deze informatie aan de slag gegaan en hebben zij de drie fictieve opdrachten invulling gegeven.

Vorig project Project overzicht Volgend project