Click here for English English
The Food Office

"Een voor Stedin unieke aanbesteding:
voor de eerste keer wordt uitsluitend gegund op kwaliteit. - Carola de Bruin"

DE VRAAG

Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig en betrouwbaar transport van gas en elektriciteit naar bijna twee miljoen particuliere, zakelijke en overheidsklanten. Medio 2018 heeft Stedin The Food Office gevraagd haar te adviseren en te ondersteunen bij de Europese aanbesteding van haar koffie- en theevoorziening en de levering van snoep- en frisdrankautomaten: een opdracht die The Food Office uitstekend past. 

HET DOEL

De overeenkomst met de toenmalige leverancier liep medio 2019 af. Het doel van de aanbesteding was het sluiten van een nieuwe overeenkomst met één leverancier die de in totaal 119 automaten goed en integraal kan verzorgen. Een leverancier die naadloos aansluit bij de wensen en verwachtingen van zowel Stedin als opdrachtgever als bij die van haar medewerkers. Speerpunten van de aanbesteding waren een kwalitatief goede oplossing, uniformiteit, maximale beleving, duurzaamheid en een proactieve grondhouding. Aandachtspunt in de aanbesteding was de integratie van de toenmalige koffie- en theevoorziening van DNWG: sinds juni 2017 onderdeel van de Stedin Group.

ONZE AANPAK

De aanbestedingsdocumenten zijn in nauwe samenwerking met Carola de Bruin, contractmanager van Stedin, tot stand gekomen. Stap 1 was het inzichtelijk krijgen van de huidige voorziening. In deze fase hebben wij onder andere antwoord gegeven op vragen als ‘Op basis van welke uitgangspunten is de huidige voorziening tot stand gekomen?’ en ‘Wat zijn de verschillen tussen de voorzieningen van Stedin en DNWG?’. Ogenschijnlijk gemakkelijk te beantwoorden vragen, maar voor Stedin als organisatie die continu in beweging is een belangrijke stap in het proces.

Vervolgens heeft The Food Office een visiebijeenkomst georganiseerd om de nieuwe uitgangspunten te bespreken en te bepalen. Aansluitend hierop hebben wij een marktconsultatie georganiseerd waarin zes leveranciers hun visie op de markt hebben gegeven. Mede op basis van deze presentaties heeft het projectteam de nieuwe uitgangspunten bepaald. The Food Office heeft tenslotte samen met Stedin op basis van deze uitgangspunten het programma van eisen opgesteld.

ONZE WERKZAAMHEDEN

  • De inventarisatie van de huidige voorziening, inclusief gapp’s
  • Het organiseren van de visiebijeenkomst
  • Het organiseren en voorzitten van de marktconsultatie
  • Het mede uitwerken van het programma van eisen, inclusief bijlagen
  • Afstemming tussen het facilitair management en de afdeling inkoop
Vorig project Project overzicht Volgend project