Click here for English English
The Food Office

"De deskundigheid en dienstvaardigheid waarmee The Food Office
één en ander heeft voorbereid en uitgewerkt is zeer op prijs gesteld:
The Food Office is een meedenkende en creatieve facilitator. - Alof Wiechmann en Frans Mannaerts"

DE VRAAG

Serviceflat De Pettelaer bestaat uit 82 appartementen en telt ruim 100 bewoners. De Pettelaer heeft een hoog serviceniveau, waaronder een eigen restaurant. Hier wordt dagelijks, zeven dagen in de week, vers gekookt. Omdat de doelgroep van De Pettelaer verandert, komt de functie van het restaurant in een ander perspectief te staan. Het bestuur van de VVE heeft The Food Office gevraagd haar te adviseren door middel van een verbeterplan. Een uitdaging die wij met plezier zijn aangegaan.

HET DOEL

Het doel van dit verbeterplan was te komen met adviezen en verbeteringen om de processen van het restaurant slimmer, beter en efficiënter in te richten. Met als mogelijke resultante de kosten van het restaurant te kunnen reduceren. Hierbij moest rekening gehouden worden met het feit dat de kwaliteit van dat wat het restaurant nu biedt van hoog niveau is en dat de gebruikers zo’n kwaliteitsniveau ook zouden blijven verwachten.  

ONZE AANPAK

Om deze opdracht goed uit te kunnen voeren zijn wij onze werkzaamheden gestart met een grondige analyse van de huidige situatie. Wij hebben diverse kwantitatieve gegevens bestudeerd alsook kwalitatieve informatie. Waaronder de wijze van organiseren, de inzet van medewerkers, werkprocessen en reeds ingezette verbeteringen. Daarnaast hebben wij gesproken met de medewerkers van zowel de keuken als het restaurant. Op basis van de verkregen informatie hebben wij de huidige situatie beoordeeld, zodanig dat wij een concreet en onderbouwd advies hebben kunnen presenteren over de mogelijke verbeteringen.

ONZE WERKZAAMHEDEN

Om Serviceflat De Pettelaer te kunnen adviseren en inzicht te bieden in de mogelijke verbeteringen voerden we de volgende werkzaamheden uit:

  • Het analyseren van de huidige situatie
  • Het opstellen van een verbeterplan op drie niveaus
    (strategisch, tactisch en operationeel)
Vorig project Project overzicht Volgend project