Click here for English English
The Food Office

"We kregen van The Food Office een inhoudelijk sterk verhaal
en een advies dat ons echt heeft geholpen."

DE VRAAG

Of wij de catering-aanbesteding van vijf banken kunnen begeleiden? Natuurlijk!

HET DOEL

De Rabobank had de restauratieve dienstverlening van vijf regionale banken eerder separaat aanbesteed. Nu moest dat integraal gaan gebeuren. Doel: kosten verlagen door synergie en standaardisatie in de bedrijfsrestaurants – al moest de coleur locale van elke bank wel in bepaalde mate mogelijk blijven. Daarnaast was het belangrijk dat de nieuwe dienstverlening naadloos aansloot bij de visie van de bank op het gebied van eten en drinken (zoals Banking for Food). Een mooie opdracht voor The Food Office.

ONZE AANPAK

Voordat wij de aanbesteding startten, definieerden we de stappen in het proces, benoemden we de activiteiten en stelden we een tijdsplanning op. De aanbesteding hebben we daarna in coproductie met de service managers van de bank uitgevoerd.

ONZE WERKZAAMHEDEN

The Food Office heeft alle activiteiten voorbereid die nodig waren voor het aanbestedingstraject. Onze taken bestonden uit:

  • Een marktconsultatie
  • Een inventarisatie van de wensen en verwachtingen van de bank
  • Het opstellen van de aanbestedingsdocumenten
  • Het begeleiden van het beoordelingsteam bij het maken van een keus
  • Het ondersteunen bij de implementatie
Vorig project Project overzicht Volgend project