Click here for English English
The Food Office

"The Food Office heeft zich goed verdiept in onze problematiek
en is resultaatgericht"

De vraag

De Provincie Flevoland ondersteunt de Flevolandse samenleving van gemeenten, bedrijven, organisaties en bijna 400.000 inwoners op een groot aantal gebieden zoals land, lucht, water, wegen, cultuur, economie, milieu en toerisme. Medio 2019 heeft de provincie The Food Office gevraagd haar te ondersteunen bij de aanbesteding van het bedrijfsrestaurant in het provinciehuis. Deze opdracht liep tot medio 2020.

Het doel

Het doel van de opdracht was een nieuw cateringconcept te contracteren dat naadloos aansloot bij het werkconcept 'Flevolands werken' en rekening hield met de ambities van de provincie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het concept moest het werkplezier en tevredenheid van de medewerkers van de provincie optimaliseren en hun welzijn en vitaliteit bevorderen. Het concept moest daarnaast ook maximaal bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de provincie op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. 

Onze werkzaamheden

  • Adviseren tijdens de gehele Europese aanbesteding;
  • Het mede opstellen van de documenten met inhoudelijke kennis ten behoeve van de uiteindelijke aanbesteding
  • Opstellen van eventuele geschiktheids-eisen op basis waarvan de leveranciers kunnen worden geselecteerd;
  • Opstellen van de gunningscriteria voor de aanbesteding. 
  • Beoordelen van aanbestedingsleidraad;
  • Lid van de beoordelingscommissie;
  • Adviseren tijdens de implementatieperiode.

Met trots!

Over deze aanbesteding is een mooi artikel gepubliceerd in de Facto #1 van 2021. Hierin blikt Mark van Baren, teamleider Facilitaire zaken en Hoofd BHV bij Provincie Flevoland, terug op dit uitdagende traject. Klik hier voor het volledige artikel.

Vorig project Project overzicht Volgend project