Click here for English English
The Food Office

"Het restaurant moest aansluiten bij het nieuwe werkconcept Stedin@Work 2.0. Daarbij dient het aan te sluiten bij het veranderende gebruik van het kantoor en het restaurant als gevolg van COVID-19.
Het restaurant kreeg een multidisciplinair karakter, is de gehele dag toegankelijk en heeft primair een sociale functie waar ontmoeten, samenwerken en verbinding maken wordt gestimuleerd."

De vraag

Het kantoor van DNWG wordt in 2021 verbouwd en getransformeerd naar een Stedin locatie. Onderdeel van deze verbouwing is de realisatie van een nieuw restaurant. Ter voorbereiding op de aanbesteding van de bouw van het restaurant heeft DNWG begin 2020 The Food Office gevraagd het functioneel ontwerp van dit restaurant te ontwikkelen, inclusief installatietekening en functioneel bestek. 

Plottwist door COVID-19

Door de veranderende omstandigheden als gevolg van COVID-19 is de opvatting over de manier waarop dit restaurant ingericht moest worden gewijzigd. Daarom hebben wij – alvorens te starten met het functioneel ontwerp – een bijdrage geleverd bij het ontwikkelen van het nieuwe concept. 

Het doel

Het doel van deze opdracht was om DNWG/Stedin inzicht te geven in de mogelijkheden ten aanzien van de inrichting, om zo te komen tot de keuze voor het concept dat het beste aansluit bij de behoeften van de organisatie én het kantoorgebruik na corona. Met als tweede doel dit concept te vertalen naar een functioneel ontwerp van het restaurant, dat past binnen de business case van de verbouwing van het pand en de aanbesteding van de bouw.

De aanpak

Wij zijn de opdracht gestart met het inzichtelijk maken van de nieuwe uitgangspunten van het nieuwe restaurant én met het beschrijven van de mogelijkheden die DNWG/Stedin heeft ten aanzien van de inrichting. Dit hebben wij gedaan door het voorleggen van een aantal scenario’s in een prikkelend document. Deze scenario’s hebben wij vervolgens, in de vorm van interactieve (online) workshops, gepresenteerd aan- en besproken met een representatieve vertegenwoordiging van DNWG/Stedin. Het gekozen concept is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit vormde de basis van het functioneel ontwerp. Vervolgens hebben wij DNWG/Stedin samen met een betrokken projectgroep begeleid naar een volledig functioneel ontwerp. 

Onze werkzaamheden 

  • Het bepalen van de nieuwe uitgangspunten en het beschrijven van mogelijke scenario’s
  • Het organiseren en voorzitten van workshops
  • Het uitwerken van het gewenste scenario inclusief vlekkenplan
  • Het adviseren over de meest efficiënte inrichting van het restaurant
  • Het opmaken van het functioneel ontwerp van het nieuwe restaurant, inclusief een installatietekening
Vorig project Project overzicht Volgend project