Click here for English English
The Food Office

Is het einde van het bedrijfsrestaurant voorbij?

De trends en ontwikkelingen in de markt van eten en drinken volgen elkaar snel op. Het is de branche dan ook niet vreemd hier met enige regelmaat verslag van te doen. In sprekende bewoordingen worden deze trends en ontwikkelingen dan met ons gedeeld. Altijd weer leuk om te lezen. Er wordt echter altijd één ontwikkeling vermeden: het einde van het bedrijfsrestaurant.

Trends en ontwikkelingen in de bedrijfscatering

Wie kent ze niet? De vele bloemlezingen waarin geschreven wordt over de trends en ontwikkelingen in de markt van eten en drinken. Ik heb er al heel wat gelezen. En vreemd genoeg, ze vervelen mij nooit. Er is namelijk altijd wel iets aan het papier toevertrouwd dat mij aan het denken zet. De vraag die mij niet zelden na het lezen van weer zo’n stuk proza achtervolgt, is hoe wij deze ontwikkelingen kunnen laten samenkomen in het bedrijfsrestaurant. En, misschien belangrijker, voor hoe lang nog? Immers, gezien de huidige ontwikkelingen voorzie ik het einde van het bedrijfsrestaurant.

De coffee corner als vergaderzaal

Niet alleen de markt van eten en drinken verandert snel, ook de economie als geheel en de manier waarop wij ons werk doen. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een vaste werkplek. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de faciliteiten waarmee een bedrijfslocatie moet worden ingericht. Het gebruik van het bedrijfsrestaurant in de traditionele vorm – een plek waar de medewerker tussen 12.00 en 13.00 uur een boterham eet – neemt in hoog tempo af, de pantry is een coffee corner geworden waar vergaderingen plaatsvinden. Nieuwe concepten zijn in opkomst. Laatst las ik een artikel dat sprak over zogenaamde community floors. Hoe chique wil je het hebben? Deze ontwikkelingen zijn u waarschijnlijk niet ontgaan. Sinds een jaar of tien noemen we deze ook wel Het Nieuwe Werken. Maar Het Nieuwe Werken is volgens mij zeker niet de enige ontwikkeling die van invloed is op de verandering van het bedrijfsrestaurant.

Delen in plaats van hebben

Zo is de deeleconomie in opkomst. Het perspectief van de mens op bezit verandert. Het gaat om toegang in plaats van bezit. ‘Je hebt geen boor nodig, maar een gat in de muur en die boor kun je prima van iemand lenen’, aldus Pieter van de Glind van ShareNL. De deeleconomie bestaat nu vooral uit platforms die het delen van een product faciliteren. Denk hierbij aan initiatieven als Airbnb en Snappcar. Het kan mijns inziens niet lang uitblijven voordat het bedrijfsrestaurant in deze ontwikkeling meegaat. Volgens een onderzoek van Pieter van der Glind is de deeleconomie immers gebaseerd op de volgende drie drijvende krachten: duurzaamheid, kostenbesparing en het sociale aspect. En laten dit nu net drie ontwikkelingen zijn in de markt van eten en drinken die wij in elk artikel zien terugkomen.

Het einde van het bedrijfsrestaurant, en dan?

Het is ook eigenlijk wel merkwaardig om voor veel geld een eigen bedrijfsrestaurant in te richten. Is dit commercieel te rechtvaardigen? Of zijn hier andere goede argumenten voor te vinden? Natuurlijk. Als werkgever wil je goed zijn voor je medewerkers, en dat mag best iets kosten. Daarom zal het eigen bedrijfsrestaurant ook altijd blijven bestaan. Maar er zijn ook concepten te bedenken waarbij het delen van de restauratieve diensten veel voordelen biedt. Persoonlijk vind ik De Strip op de High Tech Campus in Eindhoven hier een mooi voorbeeld van. De Strip heeft als functie verbinden: het werkt daarmee als katalysator voor het innovatievermogen op de campus en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan haar succes. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkeling zich ook zal doorzetten naar kleinere bedrijfslocaties. De eerste concepten die dit mogelijk maken zijn al zichtbaar in de markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eigen coffee corner die ook is open gesteld voor extern publiek. Of aan de ontwikkeling naar multi-tennant gebouwen waar de eigenaar van het pand een centraal horecaconcept aanbiedt dat is gericht op een flexibele en kostenefficiënte dienstverlening. Kent u aansprekende voorbeelden van dergelijke concepten? Ik verneem ze graag van u.

Vorig blog Blog overzicht Volgend blog