Click here for English English
The Food Office

De avondklok waarbij je na 21.00 uur geen vlees mag eten…

De impact van de Corona-crisis is enorm. Het persoonlijk leed dat deze crisis veroorzaakt, is met geen pen te beschrijven. Maar de Corona-crisis heeft natuurlijk niet alleen gevolgen voor onze gezondheid, ook de economie heeft het zwaar te verduren. En toch, de grootste crisis moet nog komen..

IMPACT

Ik denk dat er weinig mensen zijn die de duur en impact van de Corona-crisis hebben zien aankomen. Ik in ieder geval niet. De crisis startte met een virus in China, dat langzaam onze kant op kwam en opeens zaten we met z’n allen thuis.
En nu, een jaar later, zitten we nog steeds thuis. De gevolgen van corona zijn groot. Voor ons als mens, maar ook voor onze omgeving. Het is overbodig om alle gevolgen hier op te sommen.

De overheid doet er alles aan om ons land op de best mogelijke manier uit deze crisis te leiden. Zij moet keuzes maken waar ik de verantwoordelijkheid liever niet voor neem. Deze keuzes ervaren wij soms als noodzakelijk en af en toe zij we het er niet mee eens. Wij stellen de mate waarin de overheid onze samenleving reguleert vaak ter discussie. Met plunderende menigtes tot gevolg.

HET ERGSTE MOET NOG KOMEN
Maar wat als het echt mis gaat? Want ik ben ervan overtuigd dat de gevolgen van de volgende crisis nog veel groter zullen zijn. De grootste crisis moet namelijk nog komen: de klimaatcrisis. Langzaam komt deze onze kant op, maar veel sneller dan wij denken.

Het klimaat verandert. Deze verandering heeft gevolgen voor ecosystemen, onze gezondheid en onze voedselvoorziening, tot gewelddadige conflicten en politieke instabiliteit aan toe. De exacte gevolgen van klimaatverandering zijn echter moeilijk in te schatten, deze zijn afhankelijk van een groot aantal factoren.

De rol die de mens in deze klimaatveranderingen speelt, wordt groter en groter. Deze is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, voornamelijk door de uitstoot van broeikasgassen.

EN ONZE REACTIE?
Ja, wij beseffen dat er iets moet gebeuren en ja, wij doen al veel om onze impact op het klimaat te verlagen. Gisteren, vandaag, morgen. Maar is dit genoeg?

Aan het begin van de Corona-crisis merkten wij, naast al het leed dat werd veroorzaakt, ook de positieve gevolgen van deze crisis. Denk aan de gevolgen voor het milieu. Er wordt minder gevlogen en we stappen minder vaak in de auto. Ook was de wereldwijde consumptie van vlees met 3 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Oorzaak? Corona maakt consumenten zuiniger en bezoeken minder vaak een restaurant. Maar, naarmate de tijd vordert, lijken onze inzichten plaats te maken voor de economische gevolgen. Begrijpelijk, maar niet terecht. Want de consequenties van klimaatverandering zijn op de lange termijn groter dan die van de Corona-crisis.

DE ROL VAN ETEN EN DRINKEN IN DE KLIMAATVERANDERINGEN
De impact die eten en drinken heeft op klimaatveranderingen is enorm. Eten en drinken produceren kost veel energie en er is grond, mest en water voor nodig. Daarnaast moet voedsel worden verpakt, gekoeld en vervoerd. Dit zorgt voor milieuvervuiling en uitstoot van schadelijke gassen. Door slim te kiezen kun jij de invloed van jouw eten op het milieu flink verminderen. Het gaat om keuzes maken met als centrale vraag ‘Hoe duurzaam wil je zijn’.

EEN REGULERENDE OVERHEID?
Of willen wij dat de overheid deze keuzes voor ons maakt en dat de overheid de manier hoe wij eten en drinken produceren en eten reguleert? Voor een deel doet zij dit al. Onlangs met het verbod op plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, bestek en borden. En per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd en per 31 december 2022 op blikjes.

Ik heb nog een aantal suggesties: een belasting op producten die niet biologisch geproduceerd zijn, een verbod op producten die met het vliegtuig vervoerd worden en een avondklok waarbij wij na 21.00 uur geen vlees meer mogen eten.

WIJ ZIJN ALS EERSTE AAN ZET!
Zijn de keuzes die de overheid nu maakt genoeg om de klimaatcrisis af te wenden? Ik denk van niet. Begrijp mij goed, het doel van dit betoog is zeker niet om de overheid te vragen onze samenleving meer te reguleren. Maar ja, als wij zelf de noodzakelijke keuzes niet maken, wie doet het dan wel?
Zo lang als wij onszelf niet houden aan de maatregelen die noodzakelijk zijn om een crisis te verhelpen, dan moet iemand anders het doen. Hierbij alvast zeven eenvoudige tips om ons steentje vanuit het perspectief eten en drinken bij te dragen…

Vorig blog Blog overzicht Volgend blog